Op 4 april jl. heeft het college van B&W het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vastgesteld. Hierin legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten. Op haarlem.jaarverslag-2016.nl is deze voor het eerst volledig digitaal beschikbaar.

De gemeente schrijft: “het jaar 2016 was het jaar waarin het economisch herstel ook in de gemeentefinanciën merkbaar werd. Omdat inmiddels ook de effecten van het op orde krijgen van de Haarlemse financiën duidelijk zichtbaar worden, ziet het Haarlemse huishoudboekje er steeds beter uit. Deze jaarrekening sluit af met € 5,3 miljoen voordeliger dan geraamd. Daarnaast is de vaste schuld in 2016 verder afgenomen tot € 486 miljoen. Dit is € 84 miljoen lager dan de oorspronkelijk begrote schuld van € 570 miljoen.
Maar een jaarverslag gaat niet alleen over geld, het gaat ook over alles wat de gemeente in het afgelopen jaar heeft gedaan in en met de stad. Er is in 2016 veel gebeurd op bijvoorbeeld het gebied van participatie, duurzaamheid, onderhoud en bereikbaarheid en binnen het sociaal domein.”

Als voorbeeld hier een linkje naar de digitale bladzijde waar een terugblik over het programma ‘Bestuur, burger en veiligheid’ wordt verwoord. Hoeveel Haarlemmers vinden Haarlem een veilige stad? Is de overlast afgenomen? Welke prestaties op dit gebied zijn bereikt? Is B&W tevreden over de bereikte prestaties in 2016?

We wensen u veel leesplezier!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.