In verband met de coronapandenie, de erbij behorende maatregelen (o.a. 1,5 meter afstand houden) en op verzoek van ondernemers gaat de gemeente, naar verwachting, binnenkort passende maatregelen nemen in het centrum. De maatregelen gaan betrekking krijgen op onder andere meer ruimte voor terrassen en route-aanduidingen voor voetgangers.

Gedacht wordt aan meer ruimte voor terrassen op de Grote Markt, de Botermarkt en het Proveniersplein.
Ook wordt, onder voorwaarden, meegewerkt aan meer terrasruimte beschikbaar stellen in bepaalde straten van het centrum. In die straten zullen voetgangers en fietsers de rijbaan samen moeten gebruiken.
De gemeente stelt deze week plattegronden beschikbaar aan de Haarlemse horeca en deze kunnen binnen de aangegeven ruimte die extra ruimte invullen.
Voor voetgangers gaat de gemeente met belijning op de grond de looprichtingen aangeven.

Vorige week is er een schouw (een samenscholing met vertegenwoordigers van b&w, ambtenaren, horeca, politie, handhaving) gehouden en deze week worden de maatregelen ambtelijk verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat B&W volgende week dinsdag een besluit gaat nemen onder de aanname dat de horecaterrassen vanaf 1 juni gebruikt mogen worden.

De wijkraden in het centrum zijn over de voornemens geïnformeerd. Hier en daar zijn nog vragen (bijv naar de wijze van handhaving) gesteld die nader onderzoek vergen. Ook hebben de centrumwijkraden bepleit dat gedurende deze periode van deze bijzondere maatregelen het fietsen in de voetgangersgebied wordt verboden. Met name in de smalle straatjes met grotere terassen én met 1,5 meter afstand houden, wordt dit te gevaarlijk. De openbare ruimte wordt aldaar erg schaars. De voorzitter van “Haarlem Centraal”  (dwz de straatverenigingen = de winkeliers verenigd per centrumstraat) steunt dit voorstel.