Op deze verkiezingsdag staan wij graag even stil bij het werk dat u de afgelopen jaren voor de inwoners en voor de stad heeft gedaan.

Werk dat niet altijd op waardering kon rekenen, dagelijks werd u scherp gehouden, soms ook door ons.

Namens de bewoners en ondernemers van de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen danken wij u voor uw bereidheid, uw tijd en uw inzet om de stad de afgelopen periode te besturen!

Wij wensen u en uw partij vandaag een succesvolle verkiezingsuitslag toe en we zien uit naar de samenwerking de komende vier jaar.

de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen