De wethouder, Jack van der Hoek, heeft onlangs bekend gemaakt het voormalige ING gebouw, in de Wilhelminastraat 10-12, te zien als een geschikte locatie voor de 24-uursopvang voor dak- en thuislozen, met een te verwachten bezetting tussen de 30 en 60 man. Op 22 oktober heeft hij op een informatie avond voor bewoners dit besluit toegelicht en uiteengezet op welke manier, mogelijk ongewenste gevolgen voor de directe omgeving zullen worden aangepakt.

Zo’n besluit wordt  zelden met gejuich ontvangen. “Wat zijn de gevolgen voor de buurt waar ik woon en werk”, vragen omwonenden zich af. Ook elders in de wijk vrezen mensen ernstige overlast. Het overheersende beeld van dak- en thuislozen is nu eenmaal niet positief. Drank- of drugsverslaafd, te veel lawaai, vervuilers van de omgeving, mensen die moeilijk in de hand te houden zijn. Zelfs als dit beeld maar ten dele klopt, is dat voor velen reden genoeg voor grote ongerustheid. Een pakket aan maatregelen dat opgesteld zal worden om overlast te voorkomen of te beperken, noemt de wethouder een “ beheersplan”. Bij de huidige dag- en/of nachtopvang, elders in de stad, is hiermee ervaring opgedaan en volgens hem heeft dit goed gewerkt. Er wordt vrijwel niet meer geklaagd. Dit lijkt ons een geflatteerde voorstelling van zaken, want er wordt niet voor niets reikhalzend uitgezien naar de sluiting van het Magdalena klooster.

“Waarom hier en waarom houdt de wijkraad dit besluit niet tegen” vragen (veel) mensen zich af.
De gemeenteraad en het college van B&W , de professionals uit de dak- en thuislozen wereld en de politie, zijn van mening dat deze groep mensen het beste in het Centrum of in de nabijheid daarvan, gehuisvest kan worden. In het verleden heeft zowel de wijkraad Heiligelanden alsook de wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen ervoor gepleit, juist buiten de dichtbewoonde gebieden naar een geschikte locatie te zoeken of nieuwbouw te overwegen. Door de politiek is besloten dat toch het Centrum de meest aangewezen plek is. Daarmee is een discussie hierover nu een gepasseerd station. Volgens de wethouder is uiteindelijk gekozen voor dit pand, omdat het voldoet aan vrijwel alle door de raad gestelde voorwaarden. Bewoners hebben het recht om een tegen geluid te maken tegen de plaatsing door in bezwaar te gaan tegen de wijziging van het bestemmingsplan, die door de gemeente moet worden doorgevoerd. Daarnaast kan er worden door ingesproken bij de commissie samenleving op Donderdag 13 november 2014 te 20.00 uur. Enkele bewoners hebben laten weten dit wel te doen.

De positie van de wijkraad is een andere dan die van verontruste bewoners.
Veel gehoord is ook de opmerking “Wij zijn niet tegen een goede opvang voor deze groep mensen, maar… het moet niet ten koste gaan van de waarde van mijn pand, de veiligheid op straat en mijn woonomgeving”. Dit geldt echter voor alle Haarlemmers, m.a.w. het zijn geen argumenten waarmee de wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen zich kan vrijwaren van een 24-uursopvang.
“Vinden wij de Wilhelminastraat 10-12 een geschikte locatie”, is een terugkerende vraag. Voor de besluitvorming is het oordeel van de wijkraad van geen betekenis. Omwille van de duidelijkheid willen we toch iets te zeggen over onze opvatting over deze locatie.

Wij vinden dit niet de ideale plek voor een 24-uurs opvang. Ons belangrijkste bezwaar is dat er rond dit pand te weinig buitenruimte is voor de doelgroep. Je stuurt mensen als het ware de straat op, maar er zijn ook andere bezwaren. De bushalte voor de deur, de drukke smalle stoep en veel fietsen tegen het pand geven nu al vaak een onoverzichtelijk en rommelig straatbeeld. De kans dat het met de nieuwe, vaak drukke en lawaaiige bewoners een “zooitje” voor de deur van het pand wordt is aanzienlijk. Je lokt de problemen uit. Kwetsbare plaatsen in de omgeving zijn het Raaksgebied, de Boeretuin, het Doelenplein, maar ook de kinderspeelplaats (Wilsonplein) en de Stadsschouwburg liggen op geringe loopafstand en het achterom van de huizen in de naaste omgeving zijn aantrekkelijk voor dealers. Door zijn vrijere ligging, vinden wij dit pand wel veel geschikter dan de opties in 2012. Op dat moment dreigde een aantal bewoners onevenredig zwaar belast te worden met een daklozenopvang. De verwachting is dat overlast nu beter te beheersen zal zijn en dat maakt deze locatie in onze ogen acceptabeler.
Binnenkort wordt een klankbordgroep opgezet, waar de gemeente, politie, de 24-uurs beveiliging, hulpverlening en bewoners aan gaan deelnemen. De kwetsbare plekken in de wijk worden dan geïnventariseerd, de zorgen en klachten van bewoners gehoord en voorstellen gedaan voor een adequate aanpak van de te verwachten problemen. Dit moet resulteren in een convenant. Wij vinden de aanpak vertrouwenwekkend, maar als het resultaat toch onvoldoende zou zijn, dan willen we vooraf de garantie dat de inzet verhoogd en aanpak verbeterd zal worden.
Wij zijn ons bewust dat de 24-uurs opvang in deze wijk veel onrust teweeg brengt. Wij vinden dat de dreigende overlast niet gebagatelliseerd moet worden door bestuurders/ambtenaren. Wij vinden echter ook dat paniek niet de overhand moet krijgen in de discussies die nog gaan komen. Wij pleiten ervoor om met enig vertrouwen de problemen tegemoet te treden.
Wij zien het als onze taak:

– om u zo goed mogelijk te informeren over alles wat er speelt rond de 24-uursopvang
– alert te reageren op ontwikkelingen en vragen
– toezeggingen van en afspraken met de gemeente scherp te bewaken.
– Mee te werken aan een beheersplan/convenant
– bij de gemeente aan te dringen op een heldere communicatie met de bewoners.

Wij raden u aan onze de website regelmatig te raadplegen www.wijkraadvijfhoek-Haarlem.nl, maar wij willen ook graag door u geïnformeerd worden. Wees alert en actief, daar worden we met z’n allen beter van.
Het e-mail adres: [email]info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl[/email]
U kunt ook contact opnemen met de voorzitter Arjan van Minderhout. Tel. 532 77 70 of mobiel 06 835 53 862.
Hans Vriend is de contactpersoon bij de gemeente: [email]hrvriend@haarlem.nl[/email]

De wijkraad Vijfhoek/Raaks Doelen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.