, , ,

De gemeente sponsort je plan

De gemeente heeft jaarlijks een budget van ongeveer € 230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Iedereen (een individu, een groepje buren, een wijkraad) kan aanspraak maken op dit budget. Wie er geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt of straat uit te voeren bepalen 5 Haarlemmers (ieder stadsdeel eentje) via een zogenoemde ‘Initiatiefraad’. Deze inwoners beoordelen de ingediende plannen aan de hand van een door het college vastgestelde uitvoeringsregeling. Die burgerraad bestaat dus uit 5 Haarlemmers en een ambtenaar van de gemeente Haarlem. De ambtenaar zit in de raad als secretaris maar heeft geen stemrecht.

Info?
Heb je een goed idee voor je straat of je buurt en wil je hierover in gesprek met de gemeente? Dat kan! Maar ook wij helpen je graag verder met namen en adressen of met je aanvraag. De gemeente kan je desgewenst ook verder helpen.Je leest via dat laatste linkje, de voorwaarden, de spelregels en het aanvraagformulier.  Uit ervaring weten we dat een aanvraag in het begin van het jaar vaak eerder kan worden gehonoreerd dan aan het eind van het jaar.

Ook helpt de gemeente je trouwens met andersoortige plannen.

Veel succes!