Voor wie nieuwsgierig is naar de geschiedenis van een (oud) huis is er binnenkort in het Noord-Hollands Archief weer een workshop Historisch huizenonderzoek.
Gedurende zeven vrijdagdagmiddagen krijgt u deskundige begeleiding bij dit onderzoek. Daarbij komen diverse bronnen aan bod, zoals het kadaster, het bevolkingsregister, bouwtekeningen, notariële archieven, verpondingsboeken en transportakten.
De cursusdata zijn op 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 en 21 april, van 13.30 uur tot 16.30 uur. Kosten voor de cursus bedragen € 175.
Aanmelden kan via een e-mail naar: kees.vander.wiel@hetnet.nl
Inbegrepen in de cursusprijs is de uitgebreide handleiding voor dit onderzoek, die ook via de website van het Noord-Hollands Archief is te raadplegen. U treft hier de flyer aan.