U weet dat we sinds enige tijd een visie op het verkeer in de wijk hebben gepubliceerd. De verkeerssituatie in onze wijk, met zijn vele Middeleeuwse straatjes en stratenpatroon is bijvoorbeeld niet opgewassen tegen het vrachtverkeer en bestelverkeer. De parkeeerdruk is veel te hoog. Ook is de verkeerscirculatie aantoonbaar voor verbetering vatbaar. Voor de korte termijn hebben we zes knelpunten bepaald die om snelle, goedkope en effectieve verbeteringen vragen.

Onze verkeersvisie hebben we aangeboden aan de vier partijen die onderhandelden over het nieuwe collegeprogramma voor de komende vier jaar en we spreken inmiddels met ambtenaren en de verkeerspolitie over onze visie.

Vanochtend gaf de baas van de onderhandelaars, Robbert Berkhout, een interview in het Haarlems Dagblad en daar kwamen we ook zijn uitspraak tegen: “de Vijfhoek wordt autoluw”. Het onderhandelaarsakkoord zegt het overigens algemener: “het autoluwe centrum wordt uitgebreid”.

Eerder ontvingen we van de wethouder verkeer een schriftelijke toezegging dat er in de wijk een verkeersonderzoek door een extern bureau zal plaatsvinden (vooralsnog in 2019). Wij gaan kijken of we bij het nieuwe college dat onderzoek al dit jaar kunnen laten plaatsvinden. U snapt, dat hangt met geld samen.

Er lijkt schot in de zaak te zitten en we houden u op de hoogte van de voortgang!