Van wijkbewoner Barbara Martens ontvingen we het volgende bericht dat we graag met u delen.

“De kiosk van Willy’s Vis aan de Leidse Vaart, pal achter de schouwburg, kan rekenen op grote steun van de bezoekers, als het gaat om het behoud van de kiosk. In juli en augustus j.l. zijn er ruim 1600 handtekeningen opgehaald. Zie ook het artikel in het Haarlems Dagblad van zaterdag 1 september jl.

De gemeenteraad van Haarlem beijvert zich om een stad zonder wildgroei aan kramen en kiosken te creëren. Zoals het Standplaatsenbeleid 2010 stelt: het gaat om “de kwaliteit van de openbare ruimte, het uiterlijk, de maatvoering, het milieu, het economisch belang, openbare orde en veiligheid.” Daar staat de actiegroep, die zich beijvert voor het behoud van de kiosk, achter. Het is juist daarom dat men pleit voor het behoud van de kiosk . Sinds 1933 (!) staat deze viskiosk aan het water; het uitzicht niet verstorend maar verrijkend, niemand tot last, integendeel. Willy, de vijfde eigenaar, zorgt al vijftien jaar niet alleen voor lekkere vis, ze heeft ook een plek gecreëerd waar het goed bijpraten is, een sociaal ontmoetingspunt. Daarbij: ze brengt bij ouden van dagen en anderen die minder mobiel zijn de vis thuis. Ook houdt ze de naaste omgeving schoon en let ze scherp op wat er gebeurt. Het is niet moeilijk te bedenken wat er op die plek zou kunnen gebeuren zonder Willy’s toezicht. Ze draagt ook zeker bij aan de openbare orde en veiligheid op deze plaats in het centrum.

Willy heeft een standplaatsenvergunning en ze heeft toestemming gekregen de kiosk te restaureren. Ze heeft royaal geïnvesteerd: er is gas, water, licht, een nieuw (groen, duurzaam) dak, een vetput en alles wat nodig is om topkwaliteit te kunnen leveren, gericht op een vast (be)staan aan de kade.

De meer dan 1600 handtekeningen die binnen twee maanden zijn verzameld met uitspraken en hartenkreten van buurtbewoners en andere passanten, ook waterpassanten, maken het duidelijk dat de kiosk van Willy’s Vis van grote waarde is. Een kleine keuze uit de vele opmerkingen, die geplaatst zijn bij de handtekeningen:

Topplek voor toptent met topvis en topgastvrouw; Prachtige houten kraam; Maak Willy’s Vis beschermd stadsgezicht; Sociaal ontmoetingspunt, plek voor verbinding; Kom eens langs en zie de toegevoegde waarde; Veel te leuk dit, houdt de wijk levendig; Goede pleisterplaats voor sloephapje; Ik ben 6 jaar en dol op Willy’s kibbeling.

Kortom:

De viskraam van Willy is een begrip en een dierbare plek, die men niet wil missen. En het lijkt ook dat dat niet nodig is; de nieuwe verordening laat immers uitzonderingen toe.

Het dringende verzoek is dan ook om de kiosk van Willy op te nemen in het bestemmingsplan. De bezoekers van de kiosk hopen dat er naar de burgers wordt geluisterd  en dat men inziet hoe belangrijk het voortbestaan van de kiosk is op deze plek.

Als u de actie (voor het behoud van deze mooie viskraam) van de wijkbewoners ondersteunt, teken dan de handtekeningenlijst in de kiosk of mail uw naam (met eventueel adviezen / opmerkingen) naar barbaramartens@planet.nl