Alarmnummers

Politie, Brandweer, Ambulance NOOD, als elke seconde telt: 112
Geen spoed: 0900-8844
Red een dier 144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 531 91 48
Huisartsen 545 32 00
Tandartsen 545 30 04
Dierenartsen 551 92 55

Gemeente Haarlem
Gemeentelijk Bestuur 14023
Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Gemeente handhaving 511 49 50

Voor alle zaken, ook meldingen als scheve paaltjes via www.haarlem.nl/melding-doen/
Of melden via de BuitenBeter App www.buitenbeter.nl

Wijkagent Michiel Wijn
Tel. via servicebureau politie 0900-8844
michiel.wijn@kennemerland.politie.nl
Coffeeshop The Lounge (bij overlast) 576 58 95
Buurtfietsenstalling 511 46 40

Stadsreiniging/Spaarnelanden 751 72 00
www.spaarnelanden.nl

24-uurs opvang Wilhelminastraat 10; bij overlast: 206 20 20

Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) 511 59 01
Kontext – Organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening 543 32 00
www.kontext.nl

  • advies- en meldpunt huiselijk geweld
  • schuldhulpverlening • maatschappelijk werk
  • sociale raadslieden

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
www.bjznh.nl

  • Advies- en meldpunt Kindermishandeling 072-567 23 20
  • Jeugdhulpverlening 088-777 83 00

buuv (buurtmarktplaats) 551 78 45
www.buuv.nu
Sensoor Haarlem (tel. hulpdienst) 547 14 71
www.haarlem.sensoor.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem 531 48 62
PWN water storingen 0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom 0800-9009

Landelijke hulp- en infonummers
Advies- en meldpunt Kindermishandeling 0900-123 1230
Belastingtelefoon particulieren 0800-0543
Geneesmiddelen infolijn 0900-999 8800
Kindertelefoon 0900-0432
Meld misdaad anoniem 0800-7000
Meldpunt discriminatie 0900-235 4354
Ouderenhulplijn 0900-608 0100
OV-reisinformatie 0900-9292
Slachtofferhulp NL 0900-0101
Stichting Korrelatie 0900-1450