De Raadscommissie Bestuur besprak woensdagavond 15 april een zogenoemde ‘startnotitie’ van het college over de ‘Haarlemse dienstverlening’. Wij vonden die startnotitie lastig te begrijpen. Blijkbaar is het de bedoeling de dienstverlening aan de Haarlemmers te verbeteren.

De afgelopen tijd hoorden we van wijkbewoners dat met name de mailcorrespondentie met de gemeente voor teleurstellingen zorgt. Geen antwoord ontvangen op berichten, antwoorden krijgen op niet-gestelde vragen, late reacties krijgen na vele rappelberichten en meer van dat soort ervaringen. We herkennen zulke ervaringen.

Na lezing van de lastige en abstracte notitie concludeerden we dat Haarlemmers, organisaties en andere leden van de doelgroep niet echt betrokken zijn bij dit verbeterproces. We hebben om de bovenstaande redenen besloten in te spreken bij de raadscommissie. Lees hier onze bijdrage.

Vandaag, 16 april, hebben we van de verantwoordelijk wethouder, Jur Botter, een uitnodiging ontvangen om mee te denken bij de uitwerking van deze visie. Vanzelfsprekend zijn we ook erg benieuwd naar jouw ervaringen met de gemeentelijke dienstverlening én naar jouw suggesties ter verbetering daarvan. We zullen je ervaringen en suggesties graag inbrengen tijdens dat gesprek met de wethouder.