Het college van B&W heeft dinsdag 15 oktober jl. besloten de raad binnenkort voor te stellen een drugsverbod in de stad op te nemen in de APV (algemene plaatselijke verordening).
Als de raad hier mee akkoord gaat, kan de burgemeester later bepaalde plaatsen in de stad aanwijzen waar dat drugsverbod daadwerkelijk van kracht zal zijn. In die fase is handhaving op dat drugsverbod van toepassing.

Lees hier het B&W besluit. We houden je op de hoogte van de voortgang dit bestuurlijk proces.