Mede naar aanleiding van diverse klachten (ook van de wijkraad) heeft de gemeente diverse boetes ad 75 euro uitgedeeld aan degenen die op een onjuiste wijze zwerfafval hebben gedeponeerd op de hoek Gierstraat/Breestraat.

Tevens zal Spaarnelanden de bewoners in de buurt van die plek een brief sturen met diverse tips voor de afvalinzameling.

De gemeente laat ons weten dat de gemeentelijke handhavers actief zullen blijven en waar nodig opnieuw zullen bekeuren.