B&W heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar verschillende varianten en scenario’s voor de invoering van een milieuzone (zie het kaartje) en later een emissievrije zone in Haarlem. Zulke zones vormen belangrijke gemeentelijke maatregelen om de verkeersuitstoot te verminderen, voor een gezondere luchtkwaliteit en vermindering van het klimaateffect.

B&W kiest voor het volgende scenario, dat vervolgens zal worden uitgewerkt in een ontwerpbesluit:

  • De instelling per 2022 van een milieuzone voor vrachtwagens (toegang vanaf Euro VI) in het Centraal Stedelijk Gebied;
  • Het voornemen tot aanscherping per 2025 tot een nulemissiezone voor vrachtwagens en bestelwagens in ditzelfde gebied.

Het collegebesluit zal binnenkort worden besproken in de raadscommissie Beheer en er volgt daarna nog een inspraak- en adviestraject. Hier lees je de onderliggende notitie en we houden je op de hoogte van het vervolg van dit proces.