, ,

Een peperbus met excuses

Eerder schreven we over de plotselinge plaatsing van een 5 meter hoge ‘peperbus’ (feitelijk een transformatorhuis van Liander) op het Wilsonsplein. Bewoners voegen zich af waarom zij niet waren geïnformeerd over de komst van dit grijze gevaarte. Navraag bij Liander (de veroorzaker) leerde bewoners dat Liander de omwonenden per brief had geïnformeerd in februari 2018. De bewuste brief kon echter desgevraagd niet worden overlegd. En op vervolgvragen bleef Liander gewoon stil. De gemeente werd te hulp geroepen met de vraag of zij wellicht wel bij Liander de bewuste brief boven water kon krijgen. Na meerdere pogingen is het ook de gemeente niet gelukt de informatiebrief (van februari 2018) van Liander te ontvangen.

Naar nu blijkt is er door de gemeente een omgevingsvergunning verstrekt strijdig met het destijds geldende bestemmingsplan in een wijk met een beschermd stadsgezicht.

De gemeente heeft nu de bewoners excuses aangeboden voor deze gang van zaken en erkent dat Liander en de gemeente geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over het tijdig informeren van de omwonenden: “We zijn nagegaan hoe het proces van de plaatsing is verlopen. Netbeheerder Liander heeft voor de plaatsing van de transformator een vergunning aangevraagd. De gemeente verleende de vergunning op 18 april 2018 aan Liander en heeft deze gepubliceerd op 24 april 2018 via 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-84559.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-84559.pdf. Dit is voldoende voor een juridisch geldige vergunningverlening.

In deze zaak hebben Liander en de gemeente van te voren afgesproken ook een bewonersbrief te sturen. Dit is helaas niet gebeurd.  

Liander en de gemeente dachten van elkaar dat ze de bewonersbrief zouden versturen. De bewonersbrief had de aanwonenden moeten informeren over de werkzaamheden, de duur en de aard daarvan. Er zijn nu afspraken met Liander vastgelegd om dit te voorkomen.

De gemeente biedt de bewoners haar excuses aan voor het ontbreken van de bewonersbrief. Het is helaas niet meer terug te draaien.” Aldus de gemeente.