, ,

Een presentje en Maarten Kleinman stelt zich voor

Coronatijden zijn voor iedereen niet gemakkelijk. De wijkraad heeft daarom een aantal wijkbewoners een presentje gebracht. Annette Schild overhandigt hier een doosje bonbons aan één van de wijkbewoners. Annette heeft een aantal doosjes bonbons van  “Michel patisserie” in de Grote Houtstraat bij verschillende buurtbewoners bezorgd.

 

Maarten Kleinman, nieuw aspirant-wijkraadslid

Komende weken houden we online wijkraadsverkiezingen. Maarten Kleinman stelt zich voor als aspirant-wijkraadslid:

“Ik woon sinds 2014 in Haarlem en kijk vanuit mijn loggia aan de noordkant van de Raaks, boven de fietsenzaak, richting de Vijfhoek. Toen de samenstelling van de wijkraad onlangs wijzigde, ben ik benaderd of ik er voor voelde aspirant-lid te worden. Ik woon namelijk 15 meter buiten de wijk en daarmee ben ik formeel een buitenlander”. De noordkant van de Raaks valt namelijk onder wijkraad Binnenstad, maar het is toegestaan 1 lid van buiten een wijk te laten aanschuiven in een wijkraad. Ik ken de huidige voorzitter (Jan) van de wijkraad al sinds 2019. Ik heb hem destijds leren kennen vanuit ons gezamenlijke interessegebied op het vlak van de energietransitie in het algemeen en hoe gaat onze gebouwde omgeving van het aardgas af. Een lastig probleem, net als verkeer, en andere zaken, die horen bij het Centrum en ook niet direct bij de grenzen van de wijk ophouden. Ook was ik al actief in de inloopspreekuren van de wijkraad VIjfhoek, Raaks en Doelen, contactpersoon voor de opvang van de Wilhelminastraat en met leden van andere wijkraden in het Centrum actief op het gebied van verkeer en afvalscheiden. Zitting nemen in de wijkraad is een vervolgstap, die ik na ampele overwegingen heb ik genomen.

Ik heb 40 jaar in de automatisering gewerkt bij Amsterdamse dochters van grote Franse banken. De laatste dochter waar ik werkzaam was, is in 2006 overgenomen door een groot Amerikaans conglomeraat. Een niet geringe cultuurverandering. Inmiddels ben ik met pensioen, heb een LAT-relatie en besteed mijn vrije tijd o.a. aan vriendin, dochter, zoon en kleinkinderen. Ook ben ik vrijwilliger verbonden aan het Dierentehuis in Zandvoort, bij de afdeling honden 🦮.  De honden hebben hun getuigschrift in de vingers van mijn rechterhand gezet; het was mijn eigen schuld.

De Vijfhoek is de Jordaan van Amsterdam, kleinschaliger, maar even fraai. Mooie soms monumentale huizen, leuke terrassen aan het Nieuwe Kerksplein, de  Botermarkt en de Wolstraat, super bij mooi weer. En niet te vergeten de restaurants, waar het goed toeven is. Het leuke aan het lid zijn van een wijkraad is, naar mijn mening, dat je kennis maakt en van gedachten wisselt met bewoners, leden van andere wijkraden, medewerkers van de gemeente, raadsleden en leden van het college van B&W. “

 

Opmerkelijk

Een wijkbewoonster attendeerde ons op deze laadpaal op de Raamvest. De wijkraad deed navraag omdat dit strookje tegels veel gebruikt wordt door wandelaars. Want zoveel wandelgelegenheid met groen hebben we niet. Het paadje zou liefst een echt voetpad moeten worden. Maar ook voor de E-auto moet kennelijk wandelruimte wijken. De gemeente antwoordde ons:

“Het desbetreffende paadje is een uitstapstrook voor autochauffeurs. Het zijn dan tegels voor het uitstappen van chauffeurs opdat ze niet bij het uitstappen in de modder hoeven te staan. Daarom is het ook niet een “voetpad” en gelden hier ook niet de normen voor een breedte van 90 centimeter voor toegankelijkheid wat bij een voetpad hoort, zoals aan de andere kant van de straat. Het laadpaaltje staat daar dus correct en heeft daar ook een belangrijke functie. Wij kunnen helaas hier ook geen voetpad van maken op de korte termijn. Het beleid van de gemeente is om de stad verder te vergroenen. Het plaatsen van meerdere tegels op het gras zou ingaan tegen dat beleid. Ook is daar een helling wat het plaatsen van een stoep gecompliceerd zou maken. Dat valt dan ook buiten ons budget. Wel kunnen we jullie bezorgdheid of ideeën, namelijk een fijnere wandel en verblijfomgeving rond de Raamvest, meenemen voor beleidsoverwegingen in de toekomst.”

Wij begrijpen zo’n antwoord wel. Maar de wijkbewoonster heeft gevraagd of de laadpaal dan niet tenminste 4 meter verderop kan staan waar de stoep breder is.

 

Notulen wijkraad

Hier vindt je het verslag van de wijkraad de van 8 februari