Recent meldde een wijkbewoner dat, in de buurt van rioleringswerkzaamheden in de wijk, een rat was gespot.

Navraag bij de gemeente leert ons dat er in het centrum op diverse lokaties werkzaamheden aan het riool worden uitgevoerd. Buurtbewoners worden daarover tijdig door de aannemer geïnformeerd.

Over waar ratten zich vooral in de stad vertonen, is de gemeente niet erg mededeelzaam. We kregen desgevraagd het volgende antwoord van de gemeente:

Al sinds jaar en dag leven mens en rat samen. Doordat er niet meer klakkeloos met gif gewerkt mag worden en klimaatverandering gunstig is voor de leefomgeving van de rat, is landelijk een lichte toename van de meldingen van ratten zichtbaar. In Haarlem is dit (nog) niet het geval. Wel is er een buurt in Haarlem waar al geruime tijd meer overlast is dan elders in de stad. Hier wordt gestart met een pilot om te kijken of nieuwe vangmethode effectief is. Aangezien bewoners aldaar niet graag geassocieerd worden met ratten in hun buurt is het not done om dit gebied openbaar te vermelden.

Indien er werkzaamheden zijn aan het riool (de meest gebruikelijke weg voor de rat om zich te transporteren) zullen ze zich op andere manieren verplaatsen. Hierdoor zullen ze zich ook meer boven de grond kunnen verplaatsen. Indien er rattenoverlast is, dan zal dit gemeld moeten worden aan Spaarnelanden (ongediertebestrijding) en zal een gespecialiseerd bedrijf hier actie op ondernemen.”

Tevens zien we dat het college toevallig deze week de raadscommssie Beheer (vergadering van 14 november) ook over het rattenvraagstuk via dit document heeft geïnformeerd.

Bij het zien van ratten dus even Spaarnelanden bericht sturen of even bellen.