Recent meldde een wijkbewoner dat er, in huis, een rat was gezien. Navraag bij de gemeente leert ons het volgende. Over waar ratten zich in de stad vertonen, is de gemeente niet erg mededeelzaam. We kregen desgevraagd het volgende antwoord van de gemeente:

Al sinds jaar en dag leven mens en rat samen. Doordat er niet meer klakkeloos met gif gewerkt mag worden en klimaatverandering gunstig is voor de leefomgeving van de rat, is landelijk een lichte toename van de meldingen van ratten zichtbaar. In Haarlem is dit (nog) niet het geval. Wel is er een buurt in Haarlem waar al geruime tijd meer overlast is dan elders in de stad. Hier wordt gestart met een pilot om te kijken of nieuwe vangmethode effectief is. Aangezien bewoners aldaar niet graag geassocieerd worden met ratten in hun buurt is het not done om dit gebied openbaar te vermelden. Indien er rattenoverlast is, dan zal dit gemeld moeten worden aan Spaarnelanden (ongediertebestrijding) en zal een gespecialiseerd bedrijf hier actie op ondernemen.”

We zagen dat het college de raadscommssie Beheer (vergadering van 14 november 2019) ook over het rattenvraagstuk via dit document heeft geïnformeerd. Bij het zien van ratten dus even Spaarnelanden bericht sturen of even bellen.