We hebben sinds kort in onze wijk, dankzij uw steun, twee buurtAED’s hangen. Eentje bij café de Vijfhoek en eentje aan het gebouw van de wijkraad aan het Nieuwe Kerkslein 17.

Sommige wjkbewoners willen nu ook een reanimatiecruus volgen en vroegen ons om tips. Welnu, Karen Blanken biedt aan deelnemers te coördineren die een dergelijke cursus willen volgen.

Karen schrijft ons: “In Nederland wordt veel aandacht besteed aan de noodzaak dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren want….Iedereen moet toch levens kunnen redden!  Als gezin zijn wij nog steeds dankbaar dat onze Pien getraind was en zo Marcel’s leven heeft gered, we staan daarom sterk achter alle promotie rondom reanimatie en de beschikbaarheid van AED’s.

Na afloop van de cursussen begin dit  jaar leek het velen van jullie fijn om de cursus jaarlijks te herhalen. Top plan! Daarom hebben Sandra en ik contact gezocht met onze trainer Bauke, hij stelt zich de volgende data beschikbaar:

13 januari, 10 februari en 10 maart op de tijden:

cursus 1: 10:00-12:30 uur

cursus 2: 13:30-16:00 uur

cursus 3: 17:00-19:30 uur

Extra info:

  1. Per cursus is er een maximum van 12 deelnemers, setjes van 2 worden gevormd op de dag
  2. Als je aanmeldt, dan graag ook deelnemen (NB uiteraard ruimte voor bijzondere uitzonderingen)

De kosten pp zijn €25, deze zullen d.m.v. een tikkie met je verrekend worden.

We horen graag of je deel wilt nemen en welke datum en tijd voorkeur heeft – een beetje flex is fijn en welkom om vriend/kennis aan te melden.

U kunt zich aanmelden dan wel vragen stellen via Karen: kjblanken@gmail.com