De Protestantse Gemeente Haarlem-Centrum organiseert op dinsdag 20 maart a.s. een gespreksavond over eenzaamheid in de Nieuwe Kerk in de Vijfhoek. Als spreker is Theo van Tilburg uitgenodigd. Van Tilburg is socioloog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij doet veel onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen en publiceert daar regelmatig over.

Nieuw onderzoek

Eenzaamheid onder ouderen: wat is het, en wat doen we er mee? In zijn bijdrage stelt Theo van Tilburg onder andere de volgende vragen aan de orde – waar mogelijk worden de vragen beantwoord met nieuwe onderzoekscijfers. Hoe vaak komt eenzaamheid eigenlijk voor onder ouderen? Hoort het bij het leven, en moeten we het maar accepteren? Heeft eenzaamheid ook positieve kanten? Is het een ouderdomsprobleem, of zijn er specifieke oorzaken? Zijn kerkse en gelovige mensen beter beschermd dan andere mensen? Als het een probleem is, hoe kunnen we het dan aanpakken?

Publicaties van Theo van Tilburg staan op: http://home.fsw.vu.nl/tg.van.tilburg/publiciteit.htm.

Voor iedereen

Iedereen is van harte welkom, en er is alle ruimte om met Theo van Tilburg en met elkaar in discussie te gaan.

Wanneer en waar?

Dinsdag 20 maart van 20.00u – 22.00u in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 36 in Haarlem.

De kerk is open om 19.30u, de toegang is gratis.