Met ingang van vandaag is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking tot 1 maart 2021. Deze tijdelijke wet vervangt de laatst vastgestelde noodverordening (nr18). Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, heeft de voorzitter van onze veiligheidsregio de noodverordening van 18 november 2020 ingetrokken.

Met het intrekken van deze noodverordening komen alle uitvoeringsbesluiten, die genomen zijn op grond van de verschillende noodverordeningen COVID-19 van onze veiligheidsregio Kennemerland, te vervallen. De coronamaatregelen blijven van kracht op basis van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Alle noodmaatregelen nog eens bekijken? We hebben ze, voor de liefhebbers, allemaal verzameld.

De noodmaatregelen zijn voorbij, de pandemie nog niet.

Zorg goed voor je zelf. Houd voldoende afstand. Stay Safe!