Waar zullen we het met elkaar over hebben tijdens onze eerstvolgende jaarvergadering op 22 maart?

Als wijkbewoner bepaalt u dat! Bij het februarinummer van ons Binnenblad was een enquêteformulier ingestoken dat u kunt gebruiken om uw voorkeuren aan te geven.

U kunt die enquête echter ook hier digitaal invullen of met de onderstaande QR code.

Tot 7 maart kunt u uw voorkeuren aan ons doorgeven. Ongeveer een week later zullen we op onze  website de uitslag melden en weet u welke onderwerpen door de wijkbewoners zijn gekozen.

 

 

Hoe zat het ook al weer met die jaarvergadering?

Woensdag 22 maart a.s. houden we vanaf 19:30 uur onze jaarvergadering. We nodigen u als bewoner van de wijken Vijfhoek, Raaks en Doelen van harte uit om er bij te zijn. Tijdens de vergadering hoort u waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest, we kiezen nieuwe wijkraadsleden en we denken graag met u na over de toekomst: waarmee zou de wijkraad zich de komende tijd vooral bezig moeten houden? En we horen graag óf en welke bijdrage u zelf wilt leveren.

Zo’n vergadering is natuurlijk ook een mooie manier om bij te praten met buren en andere bekenden.
We ontmoeten u deze keer graag in het voormalige V&D gebouw waar nu ‘Gather‘ is gehuisvest. U bent daar op 22 maart vanaf 19.15 uur van harte welkom!

Noteert u de datum alvast?