, , , ,

Enquête wijkverkeer: 251 inzendingen!

We vroegen of je wilt deelnemen aan onze enquête over het onderzoek van onze wijkverkeersvisie. En dat hebben we gemerkt.

We ontvingen 251 reacties.

Dat is veel, want een groot deel van de wijk kent al beperkingen op het gebied van het autoverkeer.
Als hebt meegedaan, danken we je hartelijk!

De enquête is sinds vandaag gesloten voor reacties. We gaan nu de rapportage opstellen. Deelnemers aan de enquête ontvangen vanzelfsprekend zo’n rapportage. We zullen de rapportage ook aanbieden aan het college van B&W en de raadsleden (onze volksvertegenwoordigers).

Het zal je niet verbazen, de deelnemers aan de enquête spreken duidelijke taal over de plannen. Later meer…