De wijkraad zet zich in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente en andere partners in het centrum. De wijkraad bestaat uit bewoners die het leuk en nuttig vinden om iets voor hun woon- en leefomgeving te doen.

Tweede maandag

We komen de tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het gebouw van de wijkraad, Nieuwe Kerksplein 17.

Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie.

Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan!

Je kunt om de agenda vragen, suggesties doen of een agendapunt aanmelden via de mail: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

Donderdag  28 februari tussen 11 en 12 uur ben je van harte welkom bij ons koffie- en inloopuurtje. Deze keer zijn we te gast bij Jippies Kattencafé in de Keizerstraat 10

Twee wijkhandhavers en een lid van de wijkraad zijn in elk geval aanwezig. Natuurlijk staan de koffie en thee voor u klaar. Je kunt informatie vragen, je kunt suggesties met ons delen of overlast bespreken. Natuurlijk kun je ook gewoon een kopje koffie of thee komen drinken!

Kom je donderdag  28 februari maart tussen 11 en 12 uur ook even bij ons langs in Jippies Kattencafé?