De Wijkraad zet zich in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente en andere instanties. De wijkraad bestaat uit bewoners die het leuk en nuttig vinden om iets voor hun woon- en leefomgeving te doen.

We komen de tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie. Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan!

Meer  informatie over uw wijkraad vind u hier.

Dinsdag 26 juni van 16-17 uur organiseert de gemeente weer een omwonendenoverleg voor bewoners die overlast ervaren van sommige bezoekers van de coffeeshop in de Doelstraat.

Dat overleg vindt plaats in het gebouw van de wijkraad.

Omdat we een beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebben, verzoeken wij u zich even aan te melden als u wenst te komen. Ook kunt u via een mailtje uw melding(en) van overlast doorgeven bij de wijkraad in het geval u verhinderd bent.

De Wijkraad zet zich in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente en andere instanties. De wijkraad bestaat uit bewoners die het leuk en nuttig vinden om iets voor hun woon- en leefomgeving te doen.

We komen de tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie. Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan!

Meer  informatie over uw wijkraad vind u hier.