Op maandag 10 december is er weer een zogenoemd kwartaaloverleg (16:00-17:00 uur) over (bezoekers van) ’the Lounge’ in het gebouw van de wijkraad. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens het gesprek in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals aangekondigd door de burgemeester tijdens zijn bezoek in januari van dit jaar aan de wijkbewoners in de Nieuwe Kerk. Ook staan we stil bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers.

U bent van harte welkom om aan te schuiven. Omdat we in het wijkgebouw niet erg veel ruimte hebben, vragen we u vriendelijk u even vooraf aan te melden.

De eerstvolgende vergadering van de wijkraad vindt plaats op:

10 december 2018

Uw wijkraad zet zich in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente en andere instanties. De wijkraad bestaat uit wijkbewoners die het leuk en nuttig vinden om iets voor hun woon- en leefomgeving te doen.

We komen de tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie. Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan!

Meer  informatie over uw wijkraad vind u hier.

De wijkraad zet zich in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente en andere partners in het centrum. De wijkraad bestaat uit bewoners die het leuk en nuttig vinden om iets voor hun woon- en leefomgeving te doen.

Tweede maandag

We komen de tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het gebouw van de wijkraad, Nieuwe Kerksplein 17.

Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie.

Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan!

Je kunt om de agenda vragen, suggesties doen of een agendapunt aanmelden via de mail: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl