Kwartaaloverleg coffeeshop

Op maandag 10 december is er weer een zogenoemd kwartaaloverleg (16:00-17:00 uur) over (bezoekers van) ’the Lounge’ in het gebouw van de wijkraad. Wijkbewoners kunnen dan samen met de gemeente, de wijkagent en de wijkraad terug blikken op de achter ons liggende periode.

We staan tijdens het gesprek in elk geval stil bij de algemene gang van zaken rondom de coffeeshop, de voortgang van de toegezegde maatregelen zoals aangekondigd door de burgemeester tijdens zijn bezoek in januari van dit jaar aan de wijkbewoners in de Nieuwe Kerk. Ook staan we stil bij de eventuele klachten die in de afgelopen periode zijn geregistreerd bij de politie dan wel bij de handhavers.

U bent van harte welkom om aan te schuiven. Omdat we in het wijkgebouw niet erg veel ruimte hebben, vragen we u vriendelijk u even vooraf aan te melden.