,

Vergadering wijkraad

De wijkraad zet zich in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente en andere partners in het centrum. De wijkraad bestaat uit bewoners die het leuk en nuttig vinden om iets voor hun woon- en leefomgeving te doen.

Tweede maandag

We komen de tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het gebouw van de wijkraad, Nieuwe Kerksplein 17. In de maand juni wordt dat de eerste maandag i.v.m. Pinksteren.

Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie.

Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan!

Je kunt om de agenda vragen, suggesties doen of een agendapunt aanmelden via de mail: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl