(géén) Wijkraad vergadering in augustus

De Wijkraad zet zich in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente en andere instanties. De wijkraad bestaat uit bewoners die het leuk en nuttig vinden om iets voor hun woon- en leefomgeving te doen.

We komen de tweede maandag van de maand (behalve in augustus) om 19.00 uur bij elkaar in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie. Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan!

Meer  informatie over uw wijkraad vind u hier.