Wijkraad vergadering

De eerstvolgende vergadering van de wijkraad vindt plaats op:

10 september 2018

Uw wijkraad zet zich in voor bewoners van de wijk en is een schakel met de gemeente en andere instanties. De wijkraad bestaat uit wijkbewoners die het leuk en nuttig vinden om iets voor hun woon- en leefomgeving te doen.

We komen de tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17. Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie. Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan!

Meer  informatie over uw wijkraad vind u hier.