Wijkraadvergadering

Wij komen als wijkraad de tweede maandag van de maand om 19.00 uur bij elkaar in het wijkgebouw, Nieuwe Kerksplein 17.

Op uitnodiging zijn daar ook vertegenwoordigers bij van instanties zoals de gemeente of de politie.

Als bewoner bent u van harte welkom om de vergaderingen (deels) bij te wonen en uw inbreng te hebben. Wij passen onze agenda graag voor uw inbreng aan of we sturen u de agenda van de vergadering!

U kunt de wijkraad via de mail bereiken via: info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl