In november 2018 informeerden we je over het onderwerp Onbegrijpelijke besluiten aan de Raaks. Bewoners van de Raaks gaven met deel 6 “Epiloog” aan dat er een einde was gekomen aan de feuilleton van ‘de boom’ op de Raaks. Deze bewoners laten ons nu het volgende weten.

“In oktober 2018 werd ons door de gemeente schriftelijk bericht, “dat de wijzigingen van de openbare ruimte aan de Raaks t.b.v. de laad/losplaats bij de ingang van Albert Heijn NIET meer aan de orde zijn en dat de boom in november wordt rechtgezet of vervangen en dat er iets zal worden aangebracht ter bescherming van de boom. Werkzaamheden worden in november uitgevoerd”.

Vervolgens is door de gemeente aan de betrokken bewoners gevraagd om, “nu de kwestie naar wens is opgelost”, het lopende bezwaarschrift in te trekken. Dat is in goed vertrouwen gedaan!

De werkzaamheden werden echter in november niet uitgevoerd. Reden om nog maar weer eens bij de gemeente navraag te doen. Eind december is door een ambtenaar bevestigd dat er iets vertraging was opgelopen maar: “dat alles op zeer korte termijn in orde zal komen, conform de schriftelijke toezegging…”

Vermoedelijk is er voor de definitieve uitvoering een reden geweest om opnieuw contact op te nemen met AH(?). Niet lang daarna werd de boom opnieuw opzettelijk aangereden door een truck bij Albert Heijn, waardoor deze gevaarlijk scheef kwam te staan en omgezaagd moest worden…  Daarna laaide bij de gemeente de discussie weer op “wat er met de boom moet gebeuren…”, waarbij deze keer de verkeerspolitie en Spaarnelanden werden betrokken. Daarbij wordt steeds gesproken over verkeersveiligheid.

Maar de verkeersONveiligheid wordt uitsluitend veroorzaakt doordat er vaak meerdere trucks, zowel het fietspad als de rijbaan langdurig blokkeren met laden en lossen.

Daar kwamen – aantoonbaar onnodige – voorstellen uit die niet stroken met de afspraken van de gemeente met de bewoners. Voor de bewoners is het heel duidelijk wat er met de boom moet gebeuren: de nieuwe boom planten op de huidige plek zoals is afgesproken, inclusief een goede “hit-me” bescherming en naast de boom de verwijderde fietsenrekken terugplaatsen. Die zijn nu meer dan ooit hard nodig vanwege het verwijderen van de fietsenstalling op het Boereplein i.v.m. de nieuwbouw fase III van de Raaks.

De bewoners van de Raaks zijn dus weer gestart met het monitoren van de laad- /loshandelingen bij Albert Heijn. Er is helaas opnieuw werk aan de winkel voor de betrokken bewoners, die inmiddels in contact staan met de nieuwe wethouder, Merijn Snoek (CDA).

De bewoners vinden het wel erg vreemd, dat een schriftelijk besluit c.q. toezegging van de gemeente, kennelijk geen echte waarde heeft.”

Wordt dit nu een volgend feuilleton?