, , ,

Fietsenstalling Hortusplein geopend

Wethouders Floor Rodunner (PVDA) en Robbert Berkhout (Groenlinks) openden deze week de openbare fietsenstalling Hortusplein, achter de Jopenkerk. Er is hier ruimte voor 1000 fietsen en er zijn 45 oplaadpunten voor elektrische fietsen. Foto; Jur Engelchor.

De stalling is gratis en bewaakt. Daarnaast zijn er een aantal plekken voor grote fietsen, zoals fietsen met krat of bak. Mensen die minder goed ter been zijn kunnen hun fiets op de begane grond stallen. De openingstijden zijn:

 • Maandag, dinsdag en woensdag: 7.30-24.00 u
 • Donderdag: 7.30- 2.00 u
 • Vrijdag en zaterdag:7.30-5.00 u
 • Zondag: 11.00-2.00 u

Op Youtube staat een een mooie impressie van de nieuwe stalling. Klik hier >

De gemeente gaat binnenkort kijken naar het fietsparkeren in het gebied rondom de stalling. Dit hangt ook samen met de opening van de nieuwe fietsenstalling onder voormalig V&D.

 

Foto; Jurriaan Hoefsmit, Gemeente Haarlem

Met de oplevering van de openbare fietsenstalling en 34 duurzame woningen, bedrijfsruimten en een vernieuwde openbare ruimte is het Raaksgebied klaar. Voor de wijk begon het in 1990 met vanuit de wijk aan de raad gepresenteerde ideeën onder de naam “Raaks Anders” Lees Verder >. Er kan teruggekeken worden op een heel geslaagd project, waar heel erg veel personen een bijdrage aan hebben geleverd. In Raaks III is veel aandacht besteed aan de duurzaamheidsaspecten en energiezuinigheid van de woningen. De woningen zijn gasloos en energieneutraal gebouwd. Energieopslag in de bodem zorgt voor zowel verwarming als koeling van de woningen.

Oekraïne

De gemeente heeft een speciale pagina over de Oekraïne over wat ze doet (o.a. opvang) en wat bewoners kunnen doen (opvangen vrijwilligerswerk, doneren). Er is een speciaal loket voor vragen. Lees verder>

Groen in de Wijk?

Foto: Jurriaan Hoefmit, gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft eenmalig 200.000 euro beschikbaar voor Haarlemmers met een groen idee voor de wijk, zoals een groenstrook. Haarlemmers kunnen een bijdrage ontvangen van maximaal € 3000 per initiatief. Lees verder> en hier.

Antwoorden van de gemeente n.a.v. vragen van de wijkraad

 • Flitsbezorgdiensten: Een gemeentelijke werkgroep denkt momenteel na over de flitsbezorgdiensten. Wat zijn de effecten en risico’s ervan op de stad, wil je deze diensten wel hebben en waar wel en waar niet. Welke mogelijkheden zijn er om het te reguleren en/of te verbieden? Hoe doen andere gemeenten het? Voor de werkgroep is de input van de wijkraden en de geluiden, die zij van hun bewoners opvangen, waardevol. Wat de gemeente graag wil horen is wat  bewoners ervaren van de flitsbezorgdiensten (zowel  voor- als nadelen). Wat vinden wijkbewoners van belang, als ergens een dergelijke bezorgdienst wordt/is gevestigd? Meningen/ideeën kunnen verstuurd worden aan mevrouw I.P. Hamer via het emailadres iphamer@haarlem.nl of aan de wijkraad.
 • Veel fietsers en voetgangers voelen zich toenemend onveilig op straat door hardrijdende fietsers. De gemeente werkt aan een “Beleidsplan Fiets”. Als onderdeel hiervan wordt gedacht aan fietsremmende maatregelen in bepaalde typen straten, het stimuleren van een doorgaande fietsroute, het instellen van fietsverboden en een fietsring om het kernwinkelgebied. Dit laatste om te voorkomen dat fietsers het kernwinkelgebied worden ingezogen.
 • Veiligheid 30 km Gedempte Oudegracht/Verwulft: De gemeente Haarlem gaat, met medewerking van de provincie (concessieverlener van het OV), een studie verrichten. Het resultaat wordt eind dit jaar verwacht. Extra stoplichten op het Verwulft ziet de gemeente niet zitten. Het kost veel geld (€ 150.000) en geeft volgens de gemeente schijnveiligheid. Het verder autoluw maken en 30 km op de Gedempte Oudegracht zijn wellicht betere oplossingen.
  Coffieshop “The Lounge”: Hoewel er bij de wijkraad momenteel geen klachten binnen komen, wordt er nog steeds actief gezocht naar een andere locatie.

Fotogalerie BHAMD: Simone Peerdeman en meer

Foto: Simone Peerdeman

Een foto-expositie over thuiskomen, thuis zijn en je thuis voelen op de plek, die je voor lief neemt. Een persoonlijke reis naar opnieuw verbinden vastgelegd.  De expositie wordt op zaterdag 19 maart om 12.00 uur geopend en is tot 30 mei 2022 te zien in pop-up galerie BHAMD, Grote Houtstraat 116.

Simone Peerdeman betrad, in haar woonplaats Zandvoort, nieuwe werelden. Het inzicht dat dit haar verschafte werkte inspirerend en zorgde ervoor dat zij zichzelf de volgende vragen stelde: ‘Hoe goed ken ik mijn woonplaats eigenlijk, hoe terecht is mijn blinde vlek?’ Dat was het vertrekpunt voor de serie ‘Fish Discover Water Last’. Vissen zijn zich niet bewust van water, zolang ze zich daarin bevinden. Haar werk verscheen o.a. in NRC, De Volkskrant, VPRO KOOS, Pf Magazine, LensCulture Best of Vol. 1, GUP Fresh Eyes 2019, GUP New Photography 2017 en was te zien op verschillende internationale fotofestivals. Lees verder op www.simonepeerdeman.com

In Museum Haarlem tot 25 maart: 200 jaar Kunst in Haarlem 
Het museum viert met Kunst Zij Ons Doel (KZOD) het jubileum van deze kunstenaarsvereniging met een enorme rijke geschiedenis. Te zien is de Haarlemse kunsttraditie van de negentiende eeuw tot aan vandaag de dag. .

In Museum Haarlem tot 10 april:  Jan van Borssum Buisman 
Van Borssum Buisman (1919 – 2012) was een echte Haarlemse beeldhouwer, tekenaar en de laatste ‘kasteleyn’ bij Teylers Museum. Zijn beelden kun je zo tegenkomen in Haarlem, bijvoorbeeld van Bilderdijk bij Grand Café Brinkmann of van Pieter Teyler van der Hulst in de Nauwe Appelaarsteeg.

In de Pletterij op 2 en 3 april 2022 amateurkunst, muziek, dans, dichtkunst

Interesse in meedoen met dit evenement? Lees dan verder op www.sec-hrlm.nl

 

Kort nieuws

 • Meedenken over de Jeu-de-Boulesbaan op het Wilsonsplein: op 18 maart om 15.30 uur komt de groep meedenkers bijeen op het plein. Aanmelden kan via   jeudeboules@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl
 • Al genoteerd in de agenda? Zondagmiddag 8 Mei. In de Nieuwe Kerk (inloop 14.30 uur, 15.00 uur start) houden wij onze jaarvergadering, terwijl de gemeente haar plannen voor uitbreiding van het voetgangersgebied uiteen zal zetten. Het gaat daarbij om de Breestraat, Tuchthuisstraat, Drapenierstraat, Lange Bogaardstraat, Wester Bogaardstraat, Vlamingstraat, Lange Annastraat, Lange Raamstraat, Wolstraat (gedeeltelijk). Er komen geen “paaltjes” maar camera’s. Ook heeft dit invloed op de verkeerscirculatie in de andere straten. Wij willen deze middag afsluiten met oude filmbeelden van de wijk en muziek en een borrel. Het wordt weer heel gezellig.
 • Rijrichting Tuchthuistraat toch niet omgedraaid. Na overleg met de directe omwonenden van café van Gunsteren heeft de gemeente besloten de rijrichting toch niet om te draaien. Verwacht wordt dat instellen van het voetgangersgebied op dit punt afdoende is. Het besluit vervalt. Lees verder >
 • Er is gestart met de aanleg van de fietstraat Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat. Op de Botermarkt verdwijnen momenteel de parkeervakken.
 • Deze week overleed Ed van de Rest van het bekende bedrijf ELRES in de Keizerstraat op bijna 80-jarige leeftijd. Hij was in Haarlem en omgeving een begrip met alles voor een glimlach. Al jaren voor dat andere electronica- en witgoed bedrijf deze slogan voerde.
 • Actiegroep Buskruit inventariseerde standpunten politieke partijen over de  dubbeldekkerbussen en spreiding busroutes. Lees verder >
 • Het nieuwsbulletin van Spaarnelanden “Buitenlanden” heeft als thema “Een toekomstbestendige metropool”. Lees verder >.
 • Volgende wijkraadsvergadering 14 maart, 19.00 uur. Aanmelden of een onderwerp mailen kan via  info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl. Zelf wijkraadslid worden? Laat het ons weten.

Ga stemmen!

Hier gekomen met lezen? Dan ben je ongetwijfeld een betrokken stadsbewoner. Toch herinneren we aan dat er maar 1 keer per 4 jaar gestemd kan worden voor de gemeenteraad. De gemeente Haarlem is erg belangrijk voor ons als wijkraad. Dus ga vooral stemmen. Lees verder > 

Botermarkt: De parkeervakken gaan weg.