Het college van B&W heeft dinsdag 2 mei jl. een ‘opinienota’ vrijgegeven voor bespreking in de raadscommissie Beheer. De notitie handelt over het grote aantal geparkeerde fietsen op straat. We citeren delen uit de nota.

“In de omgeving van de Botermarkt staan veel fietsen op straat. De op straat geparkeerde fietsen leiden bij gebruikers van de openbare ruimte tot ergernis. Een telling uit 2011 wees uit dat er minimaal 1.000 fietsparkeerplaatsen extra nodig zijn in de omgeving van de Botermarkt om al deze fietsen te stallen. Gezien dit aantal is het nodig te kijken naar een gebouwde fietsparkeervoorziening. De vastgestelde Parkeervisie Haarlem (2013/138311) stelt ook: “Er komt een ondergrondse stalling op of in de buurt van de Botermarkt”. Ook in het Convenant binnenstad Haarlem 2013-2017 (2013/59441) gaven gemeente en Centrum Management Groep (CMG) aan om de stallingsruimte voor fietsen in het centrum uit te breiden en de stallingsplekken zo aantrekkelijk en comfortabel mogelijk vorm te geven. Een en ander is nodig om mensen te stimuleren en faciliteren de stad met de fiets te bezoeken.

Drie varianten zijn bestudeerd:

(a) een stalling onder de Botermarkt

(b) een stalling in de kelder van de voormalige V&D (verdieping -1) en

(c) een stalling aan de Gedempte Oude Gracht in het pand waar voorheen Halfords was gevestigd.”

U kunt hier (bij punt 15) de gehele notitie en de bijlagen lezen en we zullen u, vanzelfsprekend, op de hoogte houden van de voortgang van deze plannen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.