We schreven eerder over de plannen van het bestuur van de Bedrijven Investerings Zone Centrum Haarlem (BIZ). Zij zijn van plan samen met de gemeente bezoekers/bewoners van het centrum in de openbare buitenruimte (eigenaar: de gemeente) te gaan volgen d.m.v. hun wifi signaal.
We hebben over dit plan vorig jaar, zowel aan de gemeente als aan het bestuur van de BIZ, verschillende vragen gesteld.
Van het BIZ-bestuur kregen we recent een antwoord, echter nog niet op alle gestelde vragen. Het BIZ bestuur meent kortweg dat zij zich aan de privacywetgeving houden. We gaan de BIZ wederom vragen stellen. Ook de gemeente gaan we vragen of we hun antwoorden op onze vragen mogelijk kunnen krijgen…

Rol gemeente
Wat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de rol van een gemeentebestuur als het gaat om wifitracking?
We citeren de AP: “Voorwaarden wifi- en bluetoothtracking

Als gemeente mag u wifi- en bluetoothtracking alleen toepassen onder strikte voorwaarden. Zo moet u er een zelfstandige wettelijke grondslag voor hebben. Het mag ook alleen in specifieke periodes en in precies omschreven gebieden, waarin het echt nodig is. Op andere momenten en plaatsen zou de meetapparatuur uit moeten staan.” Dat lijkt ons duidelijke taal. je kunt de spelregels van de AP m.b.t. wifi-tracking hier rustig lezen.

Het wifi-signaal van je telefoon (‘het zgn. MAC-adres’) is een uniek persoonsgegeven waarmee je bent te volgen. Organisaties die mensen op een dergelijke manier willen volgen moeten aan wetgeving voldoen. Zo moeten ze in elk geval jou in staat stellen je uit te sluiten (opt-out) van dit volgen.

In Enschede loopt al enige tijd een onderzoek (dezelfde club “City Traffic” die in Haarlem dat wifi tracken gaat uitvoeren, is ook daar actief) naar de toegepaste methodiek door de handhaver van de van de AVG-wet: de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat onderzoek in Enschede volgen wij.

Het lijkt ons voor de hand te liggen dat de Haarlemse plannen op de plank blijven liggen tot nadat het onderzoek in Enschede is afgerond en duidelijkheid heeft opgeleverd.