,

Geef je ook je mening over het afvalscheiden? /herinnering

Bewoners in het centrum zijn geïnformeerd over de plannen en over afvalscheiding aan de bron. Vanwege de Coronamaatregelen konden uitsluitend telefonisch/via de mail vragen worden gesteld. Gezien reacties van centrumbewoners naar wijkraden, hebben wij als centrumwijkraden besloten middels een enquête naar je mening te vragen.

In Haarlem wordt al veel afval gescheiden ingezameld. Papier, karton en glas worden gescheiden ingezameld van restafval. Groente-, fruit, tuinafval en etensresten (GFT) worden in grote delen van de stad al gescheiden opgehaald. Niettemin produceren Haarlemmers nog altijd veel restafval. Van dit restafval bestaat ca. 30% uit Groente-, fruit, tuinafval en etensresten (GFT). Dat is zonde, want GFT-afval is zeer geschikt voor hergebruik. Ook verdwijnt veel plastic, blik en drinkpakken (PBD) bij het restafval.

Daarom zijn door de gemeente voor het centrum besluiten genomen voor extra afval-containers. Hiermee verbetert de mogelijkheid om afval aan de bron te scheiden. Ondertussen denkt de gemeente ook na (voor 2022 en later) over nascheiden (helemaal geen extra bakken nodig) en extra betalen voor restafval. Ook willen de wijkraden van de grote zware voertuigen af. Dit vinden wij niet terug in de besluiten.

Enkele leden van de centrumwijkraden hebben een enquête opgesteld en zijn zeer benieuwd en geïnteresseerd naar je reactie. Tot 17 oktober kun je meedoen met deze enquête. De rapportage van deze enquête lees je hier eind van deze maand.