,

Geef ook je mening over een nieuw hotel in onze wijk

Mogelijk komt er een nieuw hotel in onze wijk.
Naar aanleiding van een inloopavond -vorige maand- die de projectontwikkelaar heeft georganiseerd, ontving de wijkraad reacties en vragen van buurtbewoners.
Die vragen, reacties en suggesties hebben we benut om een enquête op te stellen. De resultaten van deze enquête willen wij met de gemeente en de projectontwikkelaar bespreken.
Deze gesprekken en het vervolg hierop kunnen leiden tot het bijstellen van de plannen en een volgende meningspeiling. De resultaten van de peiling zullen we vanzelfsprekend ook op onze website publiceren.

Wij horen graag hoe je over de plannen van de ontwikkelaar denkt! Doe je ook mee? Inmiddels gaven zo’n 70 bewoners hun mening.

Hier het linkje naar onze peiling.