Naar aanleiding van ons bericht over het nieuwe bezoekersparkeren in het centrum ontvingen we veel reacties van wijkbewoners.

Er zijn bewoners die ons melden dat zij op hun specifieke adres drie (3) brieven van de gemeente ontvingen met de nieuwe regeling en er vervolgens achter kwamen bij hun aanmelding, dat hun adres was uitgesloten van de nieuwe regeling. En dat terwijl de gemeentelijke brief wel degelijk aan hun adres was gericht.

Andere bewoners melden ons geen parkeervergunning te hebben maar wel bezoek te willen ontvangen. De gemeente beloofde dat alle bewoners van het centrum met parkeerregulering in aanmerking zouden komen voor de bezoekersregeling.

Bewoners begrijpen niet waarom zij zijn uitgesloten van de nieuwe regeling bezoekersparkeren.

Veel bewoners zijn teleurgesteld dan wel boos. Er wordt ons gevraagd wat men kan doen tegen deze onduidelijk gemotiveerde willekeur van de gemeente. Hierna geven we u enkele mogelijkheden.

U kunt een klacht indienen bij de gemeente.

U kunt een fractie in de raad (een politieke partij) vertellen wat u vindt van deze nieuwe regeling:

U kunt inspreken bij de eerstvolgende raadscommissie Beheer. Deze raadscommissie is nauw betrokken bij het parkeerbeleid. Die vergadering vindt plaats op 13 september vanaf 19:15 uur en om 19:30 uur is er ruimte voor insprekers die vervolgens drie minuten tijd krijgen om de raadsleden toe te spreken. U dient zich hiervoor digitaal aan te melden bij de griffie.

U kunt een brief schrijven (dan kan ook met een mailtje) aan het college van B&W via de wethouder .

U kunt een bericht posten op de Twitter pagina van de gemeente Haarlem.

Datzelfde kunt u doen op de Twitter pagina van de gemeenteraad.

We stellen het op prijs dat u ons ook even informeert. Dat geeft ons een beeld van wat er leeft en wat u heeft meegemaakt. Ook horen we graag welk antwoord u heeft gekregen naar aanleiding van uw actie. We danken u daarvoor.