Geen wijkdiner dit jaar…

De maand november staat bij ons in het teken van het wijkdiner. De laatste jaren zelfs met een wachtlijst i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen in de Nieuwe Kerk. Dit jaar slaan we het wijkdiner over i.v.m. de coronamaatregelen. Ook duwden we de afgelopen maanden de pleinpicknick en de wijkborrel voor ons uit. Ook die slaan we dit jaar om dezelfde reden over.

De wijkraad, gisteren weer na maanden van afwezigheid fysiek bijeen (met voldoende ruimte), besloot hiertoe. We hopen onze maandelijkse vergaderingen weer met elkaar in het gebouw van de wijkraad te kunnen houden. In beginsel gezien de beperkte ruimte zonder publiek. Maar als je wilt langskomen, dan kan dat door via de mail even een afspraak met ons te maken.

We keken gisteren terug op de afgelopen maanden en we hebben de stand van zaken van veel zaken met elkaar doorgesproken. Het verslag lees je, na vaststelling, in oktober.