We schreven eerder over een wijkschouw te houden op 30 mei en we vroegen u om suggesties. Blijkbaar gaat het naar uw wens in de openbare ruimte want we ontvingen geen suggesties deze keer. Dat is goed nieuws!

We slaan dan het voorjaar een keer over en dus is er geen wijkschouw op 30 mei. We organiseren een volgende wijkschouw in het vroege najaar. Na de zomervakantie hoort u daar meer over.

Zelf eenvoudig melden

Met de app BuitenBeter kunt u ook zelf makkelijk met uw smartphone eenvoudige problemen in de openbare ruimte doorgeven aan de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een scheef paaltje, of een kuil in de stoep, of een lantaarn die niet brandt. Onze ervaring is dat de gemeente dit soort zaken meestal snel oplost. Zo niet? Informeert u ons dan even?

Rapportage laatstgehouden wijkschouw

Hierna kunt u de rapportage lezen van de laatstgehouden wijkschouw van november 2017 (update 15/04/2018).

180415 update rapportage wijkschouw 04.11.17