, ,

Gemeente wijst hotel in de Wilhelminastraat af

Van de gemeente ontvingen wij vandaag het volgende bericht:

Geachte wijkraad,

Het verzoek van ontwikkelaar Cobraspen om een hotel te beginnen op de Wilhelminastraat 43A heeft de gemeente afgewezen.

Volgens het bestemmingsplan is op deze locatie een woon- en kantoorfunctie mogelijk. Er is behoefte aan woon- en kantoorfunctie in het centrum. Er is geen aanleiding voor omzetting dan wel verruiming van de bestemming met de hotelfunctie.

Dit is medegedeeld aan ontwikkelaar Cobraspen.”

We schreven eerder over deze ontwikkelingen en we wachten af hoe het zal vergaan met het door dezelfde projectontwikkelaar aan de Prins Hendrikstraat gewenste hotel.