Wethouder van Spijk heeft recent bekend gemaakt dat het project Raaks fase III voorlopig is gegund. Andere inschrijvers kunnen namelijk nog bezwaar maken tegen de toewijzing.

De herontwikkeling van de Raaks bestaat uit drie fasen waarvan er twee zijn afgerond. Vanwege de positieve tendens in de markt en het feit dat partijen interesse tonen in deze kavel, is door B&W besloten om het laatste deel van de Raaks (fase III) via een openbare aanbestedingsprocedure te verkopen, inclusief een bouwopdracht voor een (ondergrondse) openbare fietsenstalling en de inrichting van het openbaar gebied. Beoogd resultaat van het college is dat dit deel van de binnenstad tot ontwikkeling komt en het project Raaks daarmee kan worden afgerond. De verschillende doelstellingen zijn:

  1. -de bouw van woningen (appartementen);
  2. -de bouw van een openbare (deels ondergrondse) fietsenstalling voor circa 1.000 fietsen;
  3. -Bodemsanering plangebied;
  4. -bouw- en woonrijp maken plangebied;
  5. -inrichting van de openbare ruimte.