Het accountantsbureau BDO heeft de Nederlandse gemeenten langs een meetlat gehouden en concludeert in deze zogenoemde stresstest dat onze gemeente, bij de grote gemeenten, haast onderaan eindigt.

De mate waarin gemeenten in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, loopt jaarlijks verder terug. Het oorspronkelijk verwachte tekort op de begroting 2020 van Nederlandse gemeenten bedroeg circa één miljard euro. Dat was echter vóór de uitbraak van COVID-19, dat gemeenten voor hogere kosten en lagere inkomsten stelt. De financiële situatie zal dus alleen maar verder verslechteren.

In die stresstest van BDO is de financiële gezondheid van gemeenten beoordeeld op basis van financiële kengetallen van 2008 tot en met 2018. Dit heeft geleid tot een ranking, waarin gemeenten een rapportcijfer krijgen dat inzicht in de mate van deze financiële gezondheid biedt. Daarnaast zijn de gemeentelijke begrotingen voor 2020 geanalyseerd. Je leest hier de rapportage van deze stresstest.

Ons gemeentebestuur heeft recent ook al om hulp gevraagd bij het kabinet om financieel geholpen te worden bij de gevolgen van de huidige coronacrisis. Die brief van B&W lees je hier.

Eind van deze maand gaat de raad de kadernota voor 2021 bespreken. Deze kadernota kan gezien worden als een opmaat voor de begroting van 2021.

En dat in het jaar dat onze stad 775 jaar oud wordt.