Aanstaande zaterdag 11 maart tussen 11 en 12 uur bent u van harte welkom in het prachtige gebouw van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen aan het Nieuwe Kerksplein 17 (onderdeel van het Proveniershof).

De koffie en thee staan klaar.  In elk geval is er een lid van het gemeentelijk handhavingsteam van onze wijk aanwezig.

U kunt hem om informatie vragen dan wel u kunt overlast met de handhaver bespreken.

Ook de redactie van ons onvolprezen Binnenblad en een lid van de wijkraad zullen er zijn. Natuurlijk kunt u ook gewoon een kopje koffie of thee komen drinken!

Kom zaterdag bij ons op de koffie!