Recent tijdens een informatieavond over de verkeersmaatregelen op en rondom het Nieuwe Kerksplein en ook eerder (tijdens de gesprekken met de burgemeester over het gedrag van sommige bezoekers van de coffeeshop) kwam een probleem aan de orde. Het probleem handelt over de beperkte bereikbaarheid en inzetbaarheid van onze handhavers. De meldkamer van de handhavers is einde avond gesloten en men wordt als melder dan doorverwezen naar de politie. De politie is op dergelijke tijdstippen niet of nauwelijks bereikbaar laat staan inzetbaar. Over het algemeen zijn bewoners zeer te spreken over de lage drempel om handhavers te bereiken tijdens diensttijd.

Om daar verbetering in aan te bregen heeft u wijkraad, samen met de andere centrumwijkraden, de leden van de raad een voorstel gedaan in het centrum volgend jaar met een proef te starten om de handhavers 24×7 uur bereikbaar én inzetbaar te maken. De raad gaat immers volgende week over de begroting van de komende jaren spreken.

U leest de brief van de centrumwijkraden hierna. Wij houden u op de hoogte van de reacties van de fracties.

181103 24×7 handhaving