Zelf als bewoner het regenwater opvangen, is in meer dan dertig gemeenten al verplicht gesteld. Overheden kunnen de afvoer van regenwater niet alleen meer af. Door de klimaatverandering, ja Donald, neemt het aantal heftige buien toe en zullen we er aan moeten wennen dat de straten vaker onder water kunnen komen te staan. Het rioolstelsel kan dergelijke heftige buien niet verwerken en het riool overal vervangen is onbetaalbaar.

Bij een normale bui valt er een emmer water per vierkante meter en bij een extreme bui kan dat zomaar vijf keer zoveel zijn. Een bijdrage aan het verminderen van water naar het riool kan door bewoners worden geleverd. Laat bijvoorbeeld geen regenwater van je dak via de regenpijpen het riool inlopen.

Recent zijn de wijkraden in het centrum door de gemeente geïnformeerd over het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Men is bezig met een actualisatie van dat plan voor de komende jaren en de gemeente wil graag dat de inwoners een handje helpen met minder water naar het riool laten lopen.  

Waarom is het beter om ook zelf regenwater op te vangen?

Minder schade door overstroming bij hevige buien.

Je bespaart kraanwater als je regenwater opvangt en gebruikt.

Het grondwater wordt op natuurlijke wijze aangevuld.

Schoon regenwater raakt niet vermengd met vuil rioolwater.

Regenwater zakt de grond in en het duurt langer voor het bij de afwatering komt en dat beperkt uiteindelijk hoogwater.

Onnodige belasting van het riool wordt voorkomen.

Wat kunnen we als bewoners zoal doen?

Onze dakgoten goed schoonhouden.

Onze tuinen niet geheel betegelen maar bijvoorbeeld grind gebruiken.

Meer groen in onze straten aanbrengen en meer groen in onze tuin planten. (Eh, eigenlijk is dit een pleidooi om nu ook mee te doen aan onze Wijk-op-Groenprojecten…!)

De gemeente zal ons over een tijdje verder informeren over het nieuwe GRP.  Maar we kunnen alvast beginnen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.