Herinrichting Keizerstraat en Barrevoetestraat, “Plan B” en kort wijknieuws

De gemeente wil het auto- en vrachtverkeer verminderen in de Vijfhoek. Dit is in lijn met de wensen uit onze “Wijkvisie Verkeer” en “Plan B”. Een nieuwe stap is verbetering van de fietsroute op de Keizerstraat en Barrevoetestraat. Het verbeteren van de fietsroute verhoogd daarom ook de leefbaarheid in de directe omgeving van de Keizerstraat en de Barrevoetestraat. Er ontstaat meer ruimte voor de voetganger en de fietser. Geparkeerde auto’s verdwijnen uit het straatbeeld. Er is een “Voorlopig Ontwerp” gemaakt om de Barrevoetestraat en Keizerstraat te herinrichten naar een fietsstraat. 28 parkeervakken verdwijnen. Het merendeel wordt groen. Daarbij wordt ook gedacht aan groenslingers over de straat en geveltuinen, naar voorbeeld van andere straten in de wijk. De gemeente wil graag weten hoe bewoners en ondernemers hier tegenover staan. 8 plaatsen worden bestemd als laad- en losplaatsen voor de bevoorrading. 2 plaatsen zijn voor invaliden bestemd. De gemeente maakt, op basis van de reacties, een “Definitief Ontwerp”. Dit zal eind november gereed zijn. De bedoeling is in het voorjaar van 2022 tot uitvoering over te gaan. De kosten bedragen ca. Eu 850.000,-.

Van 06.00u tot 11.00u kan er geladen en gelost worden, daarna is de straat alleen nog toegankelijk voor vergunninghouders. Dit wordt gehandhaafd door middel van camera’s die eind 2022 geplaatst zullen worden, evenals in 10 andere straten die ook voetgangersgebied worden. Hiervoor is Eu 300.000,- gereserveerd.

Inzien

Het ontwerp zelf vindt u hier (punt 6) . De laatste stand van zaken is te bekijken op www.haarlem.nl/verkeersmaatregelen-vijfhoek. Ook ligt tot woensdag 3 november 2021 ter inzage bij de Raakspoort, Zijlvest 39. In verband met de maatregelen rondom corona is het noodzakelijk een afspraak te maken om het ontwerp in te kunnen zien.

Reageren

De gemeente vindt het belangrijk te weten wat bewoners en belanghebbenden van de plannen vinden. Reageren is op verschillende manieren mogelijk. Via de website www.haarlem.nl/verkeersmaatregelen-vijfhoek  en/of per e-mail naar projecten@haarlem.nl te sturen. Per brief naar Gemeente Haarlem, t.a.v. Martijs Hoefakker, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Telefonisch contact met hem is mogelijk via 14 023. Ook als je het met het ontwerp eens bent, horen wij dat graag.  Let op: alle reacties zijn openbaar, iedereen kan ze zien. Wilt je dat niet? Laat dat dan weten. Je kunt ook contact leggen met Martijs Hoefakker via projecten@haarlem.nl of via 14 023.

Informatie bijeenkomst, dinsdag 12 oktober 2021 vanaf 19:30 uur in de Nieuwe Kerk

Tijdens de periode dat het Voorlopig Ontwerp ter inzage ligt, organiseert de gemeente een bijeenkomst in om het ontwerp mondeling toe te lichten. Vragen stellen en direct je inspraakreactie geven is mogelijk. Medewerkers van de gemeente zijn hiervoor aanwezig. Om goed 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen bewaren, is aanmelding noodzakenlijk. Je bent van harte uitgenodigd voor deze informatieavond op dinsdag 12 oktober 2021 vanaf 19:30 uur in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 36, 2011ZT Haarlem. Aanmelden kan via e-mail projecten@haarlem.nl.

Uiteraard kun je ook contact opnemen met de wijkraad over het ontwerp.

Plan B in de gemeenteraad

“Plan B” wordt/is op 23 september behandeld in de gemeenteraad, zie hier de stukken (punt 21). De bespreking is hier live of naderhand zien. Dit is een jaar later dan verwacht; maar de gemeente heeft ondertussen niet stil gezeten. Er zijn reeds verkeersmaatregelen genomen en hierboven staat informatie over de plannen voor de fietsstraat Botermarkt, Barrevoetestraat en Keizerstraat. Ook worden er in 2022 naast deze straten ook andere autoluw (meer info hier).

“Plan B” is gekoppeld  aan het “Mobiliteitsbeleid” dat ook op 23 september behandeld wordt in de gemeenteraad. Want Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit Haarlem ook. Er moeten woningen bij komen. Bereikbaarheid is een grote uitdaging. Meer wegen, parkeerplaatsen en parkeergarages zijn ouderwets. Dit vraagt om een transitie naar  schonere manieren van vervoer met  minder ruimtebeslag: de mobiliteitstransitie en veranderingen in het parkeerbeleid.
In het mobiliteitsbeleid worden zeven stappen uitgewerkt die nodig zijn om de mobiliteitstransitie vorm te geven. Eerder is er uitgebreid gesproken over deze onderwerpen in de commissie Beheer. Voor onze wijk worden specifiek benoemd verbeteringen van de Raaksbruggen (binnenkort meer hierover), de Raamvest als fietsstraat, een deelautohub en eventuele verlaging van de de snelheid, ook het Openbaar Vervoer, naar 30 km/uur. Lees hier verder. Meer lezen over onze inbreng; lees hier verder.

 

Augustus nummer van Binnenblad

Mocht de gedrukte verzie U zijn ontgaan dan vindt U hier het laatste nummer van Binnenblad.  Nummer 202 alweer. In dit nummer aandacht voor gevelstenen op de Botermarkt, boomspiegels op het Wilsonsplien, “Huijsing Books”, “Sjakie”, “De mooiste muren”, tuinieren in de stad en nog veel meer. U vindt het nummer hier.

 

Hé ga je mee, gaan we samen Eropuit! 

Fietsers, wandelaars, filmliefhebbers, koffieleuten en keukenprinsen gezocht! 

Vanaf 27 september starten BUUV Haarlem en het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving met hun campagne ‘Hé ga je mee, gaan we samen Eropuit!’ De bedoeling is tot en met 27 oktober zoveel mogelijk mensen aan elkaar te koppelen die het leuk vinden om allerlei verschillende activiteiten met elkaar te ondernemen. Samen wandelen, koken, naar de film, een terrasje pakken, fietsen of een kop koffie drinken. Iedereen die eropuit wil met een ander kan zich aanmelden op de websites van BUUV en VWC. Ook mensen die juist op zoek zijn naar iemand om iets gezelligs mee te ondernemen kunnen zich aanmelden via deze websites.

Websites: www.haarlem.buuv.nu en www.haarlemvoorelkaar.nl

 

Kort nieuws

 • Het is deze week vredesweek. De week geeft speciale aandacht aan inclusief samenleven. Lees verder.
 • De voorbereidingen voor het wijkdiner van 22 november zijn in volle gang. De aanmelding voor het diner wordt 15 oktober geopend via een flyer in Binnenblad en op onze website, via onze nieuwsbrief en via onze social media pagina’s.
 • Op het Nieuwe Kerksplein wordt binnenkort, met lijnen een parkeervak geschilderd. We hopen dat eigenaren van scooters en motoren hier gebruik van maken.
 • Op het Nieuwe Kerksplein en Wilsonsplein hebben enkele bewoners boomspiegels (plantjes om de bomen) geplant. Wil je ook aan de slag klik dan hier.
 • Er zijn contacten met de gemeente over een “Jeu-de-Boules-baan” en verbetering van de Basketbalnetten op het Wilsonsplein.
 • Rondom het Hortusplein wordt er regelmatig overlast (lawaaai, urineren, ..) gemeld. Er is veel contact met handhaving hierover.
 • We hebben weer oude filmbeelden uit de wijk gevonden en gedigitaliseerd en hopen die volgend jaar te kunnen vertonen.
 • De regen en vele werkzaamheden aan kabels en leidingen hebben helaas ook de ratten uit hun holen gejaagd. Meld ratten in de wijk altijd bij de gemeente (www.haarlem.nl/ongediertebestrijding).
 • Er is een nieuwe laadpaal voor auto’s geplaatst ter hoogte van Raamvest 37 Zwart
 • De notulen van de wijkraadsvergadering van 14 juni staan hier.
 • Volgende wijkraadvergadering op 11 oktober, 19.00 uur in ons wijkraadsgebouw; Nieuwe Kerksplein 17. Aanwezig zijn of anders iets aankaarten? Mail ons op info@wijkraadvijfhoek-haarlem.nl