,

Herinrichting Wilsonsplein /de gemeente reageert

In het gebiedsprogramma 2021-2025 van de gemeente lazen we onder meer een voornemen met het Wilsonsplein. Wat lazen we daar?

Een paar omwonenden reageerden al op deze nog onduidelijke tekst in dat gemeentelijk concept-programma. Omdat de tekst van de gemeente ons niet veel houvast geeft, hebben we de gemeente medio september om een toelichting gevraagd. Want de tekst roept veel vragen op.

De gemeente vertelt ons na, enige bedenktijd, dat er ‘een ambtelijke verkenning‘ van het plein heeft plaatsgevonden maar, na onze vraag die dan met ons te delen, dat die verkenning ‘niet reproduceerbaar‘ is. Ook is ons duidelijk geworden dat er een bedrag van 300.000 euro beschikbaar is voor ‘deze herinrichting’. Tevens schrijft ons de gemeente dat ‘alle opties nog open zijn‘ m.b.t. de plannen voor dit Wilsonsplein. Men wil eerst peilien hoe de buurt denkt over het plein en zijn toekomst. “Het onderzoek moet opleveren; is het een probleem/is het een project?” Daarna volgt er een beoordeling door B&W van de opties.

Over de planning lezen we: “Wij gaan in de Q4 2021 een opdracht formuleren voor de onderzoeksfase, hoe het traject er daarna uitziet dat moeten we op dat moment bepalen. Het is op dit moment geen ‘’actief’’ project. De definitie herinrichten geeft aan dat er in de openbare ruimte iets wijzigend aan functies. Zoals eerder aangegeven gaat de gemeente dus eerst een onderzoek uitvoeren en gaat niet direct over tot het uitvoeren van een ingreep.”

Tsja, wat vind je van een dergelijk proces van planvorming? Welk probleem wil de gemeente nu eigenlijk oplossen? Waarom is er al 3 ton (in een tijd van bezuinigen) gereserveerd als alle opties nog open (ook ‘niets doen’ dus) zijn.

Wil je dat er iets gaat veranderen met het Wilsonsplein? Vind je net als de gemeente dat het plein ’toe is aan vergroening en deels versteend‘ is? Moet het plein ‘aantrekkelijker‘ gemaakt worden? Deel je met ons je reactie (en die blijft bij ons anoniem)?