Recent ontvingen we van de gemeente een brief met het bericht dat men de oversteek Grote Houtstraat/Verwulft wil verbeteren via een proef. Die oversteek kent momenteel al diverse verkeerslichten voor alle verkeersdeelnemers, slechts het voetgangerdeel/fietspad aan de zijde van de bloemenstal kan voor voetganger/fietsers onduidelijkheden oproepen. Maar we vinden het goed dat men dit gaat verbeteren.

Drie centrumwijkraden zijn echter van mening dat er meer te verbeteren valt voor de voetgangers op het Verwulft en de Gedempte Oude Gracht.

De te optimaliseren voetgangersteek Grote Houstraat/Verwulft kent diverse verkeerslichten voor fiets, voetgangers en overig verkeer. Echter, de oversteek Gierstraat/Koningstraat waar voetgangers ook het Verwulft oversteken, is gevaarlijker en gecompliceerder naar ons inzicht.

Op dat punt heeft het verkeer op de Gedempte Oude Gracht voorrang, er staan aldaar geen verkeerslichten voor welke verkeersdeelnemer dan ook. En er is op dat kruispunt voorts sprake van afslaand verkeer over die kruising naar de Botermarkt en verkeer komend vanuit de Koningstraat.

Deze voetgangersverbinding tussen twee drukke ‘Gouden Straatjes’ (en binnenkort de komst van Hudson Bay) vraagt ons inziens ook om maatregelen.

De drie wijkraden vragen de wethouder hier dusdanige maatregelen te treffen die het oversteken voor voetgangers veiliger maken. Mogelijk in één groene golf op het Verwulft voor al het verkeer op de Gedempte Oude Gracht.

Ook vragen de drie centrumwijkraden aandacht voor de oversteek Jacobijnestraat/Drossestraat (de centrumlooproute naar de Raaksgarage) en vragen zij om handhaving van de 30km zone op de Gedempte Oude Gracht. U kunt de brief van de drie centrumwijkraden aan de wethouder hier lezen.