Van Barbara Martens, wijkbewoonster, ontvingen we het hierna volgende bericht:

“In 2010 kwam er een nieuw standplaatsenbeleid waaruit bleek dat 26 Haarlemse kiosken met een niet-mobiele verkoopinrichting geen bouwvergunning hebben en plaats moeten maken voor mobiele karren.

Willy’s vis heeft een standplaatsenvergunning en heeft toestemming gekregen om de kiosk te restaureren. De kiosk draagt bij tot de kwaliteit van de openbare ruimte. De standplaats en de naaste omgeving worden door Willy goed in de gaten gehouden en dat draagt bij tot de orde en veiligheid in dit gebied (en daar streeft men naar in het standplaatsenbeleid).

Willy heeft in de 15 jaar, dat zij er staat, veel (met toestemming) geïnvesteerd in de kiosk: gas, water en licht, een vetput etc. Willy heeft een vaste vergunning tot wederopzegging. De kiosk staat er vanaf 1933, Willy is de 5e eigenaar. Een mobiele kar is niet haalbaar voor Willy en is ook af te raden voor deze plek waar voetgangers- en fietspaden lopen!

Voor het behoud van de kiosk, zoals hij er nu staat, hebben in de maanden juli, augustus en september 2300 mensen hun handtekening gezet.

De kiosk is van grote waarde voor de bewoners van Haarlem en m.n. voor de Vijfhoek, de Leidsebuurt en de passanten, ook over het water. Er worden veel steunbetuigingen genoemd in de handtekeningenlijst: o.a.: het is “een plek voor verbinding en “een ontmoetingsplek” , het is “van grote waarde voor de buurten erom heen”, “de viskraam past in dit straatbeeld, op deze plek” , “het zou een groot verlies zijn, als er iets zou gaan veranderen”

Hierover wordt door insprekers gesproken met de gemeenteraad op donderdagavond 4 oktober om 19.45 uur op het Stadhuis (ingang Koningstraat). Een ieder die zijn/haar steun wil betuigen, is welkom op de publieke tribune.”