Eerder schreven we dat we afstand hebben genomen van de serie B&W besluiten over ons wijkverkeer en dat we mede daarom niet meer zullen overleggen met de gemeente over hun serie (onheldere) besluiten. Je kon ook onze brief met motieven en verschillende voorbeelden lezen op grond waarvan we dit besluit namen.

Bewoners, ondernemers en onze wijkraad hebben echter met elkaar te veel bereikt (als het om de toekomst van de wijk op verkeersgebied gaat) om alles nu te laten verlopen. Daarom willen we samen met wijkbewoners/ondernemers een ‘plan B‘ onderzoeken. Dat kan snel.

In het kort houdt zo’n ‘plan B(ewoners)’ in dat plannen van bewoners met hun wijk in de gemeenteraad aan de orde komen bij voldoende steun van bewoners/ondernemers.
De set verkeersbesluiten van B&W werd weliswaar als besluit besproken in de Raadscommissie Beheer, maar dergelijke B&W-besluiten komen niet aan de orde in de gemeenteraad.
Met voldoende steun voor zo’n bewonerplan is er een kans dat we ons wijkplan B voor het verkeer aan de orde zien komen in de raadscommissie en de gemeenteraad.

We hebben voor zo’n (binnenkort op te stellen) bewonerplan tenminste 100 handtekeningen (op papier) en een goed verhaal nodig. Dat goede verhaal is er al een tijdje, menen we.

Voor de inhoud van dat nog te maken plan B gaan we (bij voldoende steun) niet iets nieuws maken. We baseren dat plan op datgeen wat er al ligt. Dat is meer dan voldoende. De wijkvisie, een selectie van de bij die visie passende voorstellen van de externe onderzoekers en vanzelfsprekend de resultaten van de april-enquête waar ruim 250 bewoners/ondernemers aan hebben deelgenomen. Als er voldoende steun zal zijn voor het opstellen van plan B ontvang je dat plan B op korte termijn.

Steun je het opstellen van zo’n plan B(ewoners)? Laat je het aub even aan ons weten via een kort mailtje?

We blijven je op de hoogte houden.